Базовий курс: Техніка виготовлення знімних протезів

Техніка виготовлення часткових пластинкових протезів

 1. Види зубних протезів
 2. Часткові пластинкові протези
 3. Конструктивні особливості
 4. Зняття відбитків
 5. Відбиткова ложка з сегментами, що видаляються
 6. Виготовлення гіпсових моделей
 7. Межі базисів часткових пластинкових протезів
 8. Виготовлення воскових базисів з оклюзійними валиками
 9. Визначення центральної оклюзії
 10. Загіпсовування моделей в оклюдатор
 11. Лицьова дуга та її практичне значення
 12. Реєстрація параметрів за допомогою лицьової дуги
 13. Артикулятори: застосування, будова, види
 14. Огляд артикуляторів
 15. Фіксація та стабілізація часткових пластинкових протезів. Кламерна фіксація
 16. Техніка виготовлення кламерів
 17. Безкламерна фіксація протезів
 18. Протезування на телескопічних коронках
 19. Підбір та постановка штучних зубів
 20. Постановка штучних зубів у часткові пластинкові протези
 21. Моделювання воскового базису протеза
 22. Гіпсування воскових репродукцій протезів у кювету
 23. Заміна воску на пластмасу
 24. Заміна воску на пластмасу (ретроспектива)
 25. Обробка виготовленого протеза
 26. Примірка та фіксація виготовленого протеза в ротовій порожнині. Корекція протеза
 27. Знімний косметичний мікропротез
 28. М’які нейлонові і поліпропіленові протези
 29. Використання шинуючого апарату з матеріалу «Ацеталь»

Техніка виготовлення повних пластинкових протезів

Зміни, що відбуваються при повній втраті зубів. Особливості виготовлення повних пластинкових протезів.

 1. Обстеження хворого з повною відсутністю зубів
 2. Анатомо-фізіологічні особливості беззубих щелеп
 3. Класифікація беззубих щелеп
 4. Оцінка стану слизової оболонки протезного ложа
 5. Фіксація та стабілізація повних пластинкових протезів
 6. Значення функціонального відбитка при повному знімному протезуванні
 7. Функціональні відбитки
 8. Методи виготовлення індивідуальних ложок у стоматології
 9. Порівняльний аналіз функціональних відбитків
 10. Межі базисів повних пластинкових протезів
 11. Виготовлення воскових базисів з оклюзійними валиками
 12. Постановка штучних зубів у повні пластинкові протези
 13. Етапи виготовлення повного знімного протеза
 14. Від відбиткової ложки до повного знімного протеза
 15. Середньоанатомічна постановка зубів m.a.s.
 16. Повні знімні протези з постановкою зубів по Герберу
 17. Метод інжекційного пресування IVOCAP
 18. Термопластичні протези
 19. Технологія виготовлення знімних пластинкових протезів з м’якою підкладкою
 20. Фіксація повних пластинкових протезів. Корекція. Процеси адаптації
 21. Реакція тканин протезного ложа на знімні протези
 22. Протезування при повній втраті зубів
 23. Виготовлення повного і часткового знімного протеза
 24. Використання поліефіру в повному знімному протезуванні
Попередня стаття

Базовий курс: Техніка виготовлення бюгельних протезів

Бюгельні протези. Основні відомості Складові елементи бюгельних протезів Система технології бюгельного протезування[*] Планування і конструювання* Послідовність протезування – головні етапи ... Читати далі

Наступна стаття

Поглиблений курс

Цей курс містить інформацію про новітні методи протезування, зокрема пов’язані з використанням імплантатів. Окремо йде підрозділ, що присвячений причинам виникнення та лікування зубощелепних ... Читати далі

Файли для скачування

Назва файлу Опис Розмір файлу
pdf Види зубних протезів Знімні та незнімні протези, їх особливості
542 КБ
pdf Часткові пластинкові протези: позитивні й негативні властивості, показання та протипоказання до виготовлення
213 КБ
pdf Конструктивні особливості та етапи виготовлення часткових пластинкових протезів
162 КБ
pdf Зняття відбитків Етапи зняття відбитків різними відбитковими масами
1 МБ
pdf Виготовлення гіпсових моделей Послідовність етапів відливання гіпсових моделей, особливості виготовлення комбінованих моделей
743 КБ
pdf Межі базисів часткових пластинкових протезів Межі базисів часткових пластинкових протезів на верхню та нижню щелепи, класифікація дефектів зубних ряд за Кеннеді
520 КБ
pdf Виготовлення воскових базисів та оклюзійних валиків
790 КБ
pdf Визначення центральної оклюзії Визначення центральної оклюзії на прикладі конкретного клінічного випадку
810 КБ
pdf Загіпсовування моделей в оклюдатор Правила та послідовність загіпсовування моделей з восковими валиками в оклюдатор
265 КБ
pdf Лицьова дуга її практичне значення, складові частини та орієнтири в роботі з нею
736 КБ
pdf Встановлення лицевої дуги Правила та послідовність встановлення лицьової дуги та реєстрація параметрів за її допомогою
289 КБ
pdf Артикулятори: застосування, будова, види
357 КБ
pdf Огляд артикуляторів Огляд артикуляторів високого, середнього та нижнього цінового рівнів
571 КБ
pdf Фіксація та стабілізація часткових пластинкових протезів Кламери, їх класифікація та кламерна фіксація часткових пластинкових протезів
668 КБ
pdf Виготовлення утримуючих кламерів Техніка вигинання одноплечого дротяного кламера та виготовлення дентоальвеолярного кламера
438 КБ
pdf Безкламерна фіксація протезів Різновиди безкламерної фіксації знімних протезів, їх переваги та недоліки
309 КБ
pdf Протезування на телескопічних коронках Переваги та недоліки телескопічної фіксації знімних протезів з клінічними прикладами
568 КБ
pdf Підбір та постановка штучних зубів у часткові пластинкові протези. Стандартні фарфорові зуби, їх особливості
305 КБ
pdf Постановка штучних зубів у часткові пластинкові протези Основні правила постановки штучних зубів у часткових пластинкових протезах з прикладом на конкретному клінічному випадку
228 КБ
pdf Моделювання воскового базису протеза Попереднє та кінцеве моделювання воскових базисів пластинкових протезів. Перевірка постановки штучних зубів у ротовій порожнині
239 КБ
pdf Гіпсування воскових репродукцій протезів у кювету Зворотнім, прямим та комбінованим способом з технікою ізоляції гіпсових прес-форм
1 МБ
pdf Заміна воску на пластмасу Замішування та пакування пластмасового тіста в кювету. Полімеризація
508 КБ
pdf Заміна воску на пластмасу (ретроспектива) Замішування та пакування пластмасового тіста за технологією, що проводилося 70 років тому
573 КБ
pdf Обробка виготовленого протеза Правила та послідовність проведення механічної обробки, шліфування та полірування виготовленого акрилового знімного протеза
583 КБ
pdf Примірка та фіксація виготовленого протеза З чим стикається пацієнт під час користування частковим пластинковим протезом
313 КБ
pdf Знімний косметичний мікропротез: загальні відомості, переваги та недоліки, особливості виготовлення
267 КБ
pdf М'які нейлонові і поліпропіленові протези Переваги, недоліки, показання, протипоказння та особливості виготовлення м'яких нейлонових і поліпропіленових протезів
898 КБ
pdf Використання шинуючого апарату з матеріалу «Ацеталь» як спосіб ортопедичного лікування в комплексному лікуванні захворювань тканин пародонту
238 КБ
pdf Обстеження хворого з повною відсутністю зубів. Етапи виготовлення повних пластинкових протезів
125 КБ
pdf Анатомо-фізіологічні особливості беззубих щелеп Зміни, що відбуваються при повній втраті зубів
531 КБ
pdf Класифікація беззубих щелеп Різновиди класифікацій беззубих щелеп, види відбитків та особливості слизової оболонки
196 КБ
pdf Оцінка стану слизової оболонки протезного ложа Класифікації стану слизової оболонки протезного ложа та їх практичне значення
66 КБ
pdf Фіксація та стабілізація повних пластинкових протезів Методи фіксації повних пластинкових протезів та чинники, які її забезпечують
174 КБ
pdf Значення функціонального відбитка Особливості зняття функціонального відбитка на прикладі одного клінічного випадку
380 КБ
pdf Функціональні відбитки Функціональні відбитки та методика їх отримання
65 КБ
pdf Методи виготовлення індивідуальних ложок у стоматології 4 основних метода виготовлення індивідуальних ложок
184 КБ
pdf Порівняльний аналіз функціональних відбитків отриманих індивідуальними ложками і ложками-базисами при протезуванні повними знімними протезами
199 КБ
pdf Межі базисів повних пластинкових протезів
117 КБ
pdf Виготовлення воскових базисів з оклюзійними валиками при повній відсутності зубів
160 КБ
pdf Постановка штучних зубів у повні пластинкові протези Загальні правила конструювання штучних зубних рядів у повних знімних протезах
968 КБ
pdf Етапи виготовлення повного знімного протеза Клініко-лабораторні етапи виготовлення повного знімного протеза
981 КБ
pdf Від відбиткової ложки до повного знімного протеза Зуботехничні етапи виготовлення повних знімних протезів для верхньої і нижньої щелепи на прикладі клінічного випадку
1 МБ
pdf Середньоанатомічна постановка зубів m.a.s Методика конструювання штучних зубних рядів у повних знімних протезах за допомогою площин зафіксованих в артикуляторі
886 КБ
pdf Повні знімні протези з постановкою зубів по Герберу Переможець конкурсу стоматологічного мистецтва Північної Америки зубний технік Барт Хайд ділиться особливостями постановки штучних зубів за Гербером
403 КБ
pdf Метод інжекційного пресування IVOCAP Описання методу інжекційного пресування безномерної акрилової пластмаси
877 КБ
pdf Термопластичні протези Види термопластів та особливості виготовлення знімних протезів з термопластичним базисом
880 КБ
pdf Технологія виготовлення знімних пластинкових протезів з м'якою підкладкою
98 КБ
pdf Фіксація повних пластинкових протезів. Корекція. Адаптація З чим стикається пацієнт під час здачі, корекції та адаптації повних пластинкових протезів
178 КБ
pdf Реакція тканин протезного ложа на знімні протези Побічна, токсична та травматична дія базису пластинкового протеза на слизову оболонку ротової порожнини
353 КБ
pdf Протезування при повній втраті зубів Особливості протезування літніх пацієнтів при повній втраті зубів на прикладі конкретного клінічного випадку
248 КБ
pdf Виготовлення повного і часткового знімного протеза Клінічний приклад виготовлення повного і часткового знімного протеза при частковій втраті зубів верхньої і нижньої щелепи
332 КБ
pdf Використання поліефіру в повному знімному протезуванні
480 КБ