Зміни в зубощелепній системі, які відбуваються при повній втраті зубів

У попередніх розділах вже згадувалося таке явище, як атрофія альвеолярного відростка, та її негативні наслідки. Тепер же прийшов час поговорити про зміни, що відбуваються в зубощелепній системі людини при повній втраті зубів.

Відсутність зубів - ще не привід сумувати
Відсутність зубів – ще не привід сумувати

При повній втраті зубів найбільших змін зазнає кісткова основа зубощелепної сис­теми: атрофуються альвеолярні відростки, змінюється топографія твердого піднебіння.

Беззуба верхня щелепа
Беззуба верхня щелепа

Змін зазнає слизова оболонка ротової порожнини, втрачається фіксована міжальвеолярна висота (висота нижньої третини обличчя), змінюється зовнішній вигляд обличчя, порушуються функції жування та мови.

От у Сальми Гайєк - фіксована міжальвеолярна висота (висота нижньої третини обличчя)
От у Сальми Гайєк – фіксована міжальвеолярна висота (висота нижньої третини обличчя)
А цього славного дідуся - ні
А в цього славного дідуся – ні

Повна відсутність зубів зумовлює старечу прогенію (висування нижньої щелепи вперед відносно верхньої).

405

Для розуміння виникнення цього явища необхідно пригадати просторове розміщення зубів у щелепах у разі ортогнатичного прикусу, який притаманний більшості європейців.

Ортогнатичний прикус
Ортогнатичний прикус

Фронтальна ділянка зубів верхньої щелепи разом з альвеолярним відростком нахилені допереду. Жувальна група зубів своїми коронками нахилена в бічний бік, а коренями досередини.

504

Якщо умовно провести лінію по верхівках коренів зубів, утвориться базальна дуга, а умовна лінія, проведена через різальні і жувальні поверхні зубів, утворить зубну дугу, яка буде більшою, ніж базальна.

505

Дещо по-іншому складаються співвідношення між базальною та зубною дугами на нижній щелепі. У разі ортогнатичного прикусу група різців своїми різальними краями нахилена в язичний бік, бічна група зубів своїми коронками також нахилена в язичний бік, а коренями дозовні. У результаті умовні дуги, які утворюються, мають таке співвідношення: зубна дуга нижньої щелепи є вужчою, ніж базальна.

У разі повної втрати зубів ці особливості відразу ж проявляються прогенічним співвідношенням щелеп (висуванням нижньої щелепи вперед відносно верхньої).

506

Ускладнює клінічну картину повної відсутності зубів характер атрофічних процесів альвеолярних відростків.

Так повна втрата зубів на верхній щелепі призводить до атрофії альвеолярних відростків з щічного боку, що пояснюється особливостями будови верхньої щелепи, розміщенням коренів та коронок зубів у ній. Змін зазнає склепіння твердого піднебіння: із збільшенням атрофії альвеолярних відростків та горбів верхньої щелепи, склепіння твердого піднебіння стає плоскішим.

Піднебіння беззубої верхньої щелепи
Піднебіння беззубої верхньої щелепи

Атрофічні процеси в кістковій основі нижньої щелепи після повної втрати зубів проходять дещо по-іншому, що знову ж таки пояснюється особливостями будови нижньої щелепи та розміщенням коренів і коронок зубів.

Беззуба нижня щелепа
Беззуба нижня щелепа

Коронки і корені нижніх зубів, як вже згадувалося орієнтовані досередини. Тому атрофічні процеси більше проходять з язичного боку, що призводить до збільшення розмірів нижньої щелепи порівняно з верхньою. Змінюються співвідношення беззубих щелеп і в бічному напрямку, у такому разі нижня щелепа стає ніби ширшою.

809

Атрофія альвеолярних відростків залежить від термінів втрати зубів, від причин, з яких вони були видалені. Атрофічні процеси можуть мати слабкий, середній і значний ступінь вираження, що має безпосередній вплив на умови та ефективність протезування.

Нерівномірність атрофії альвеолярного відростка нижньої щелепа, яка зумовлена пізнішим видаленням передніх зубів
Нерівномірність атрофії альвеолярного відростка нижньої щелепи, яка зумовлена пізнішим видаленням передніх зубів

Але, якщо вас спіткала така біда клінічна картина, не варто зневірятися, адже цей негаразд можна виправити за допомогою знімних протезів. 🙂

Остання2

Попередня стаття

Будова зуба

З чого ж складаються зуби? В основному з дентину -  твердої, щільної, світло-жовтої речовини, що визначає його форму. У ділянці ... Читати далі

Наступна стаття

Феномен Попова-Годона

«Природа не терпить пустоти», – напевно, багато кому знайомий цей вираз, узятий із самого життя. Цей факт не оминув і ... Читати далі