Аномалії зубних рядів

І. Порушення утворення зубних рядів

Аномалії окремо розташованих зубів

 • Оральне (піднебінно-язикове),
 • вестибулярне (губно-щічне),
 • мезіальне та
 • дистальне прорізування зубів

Розташування3

Розташування1

Розташування2

Причини виникнення:

 • раннє видалення молочних зубів і зміщення в бік дефекту сусідніх зубів;
 • звуження щелеп;
 • шкідливі звички.

Лікування: Якщо є брак місця і це викликано звуженням щелепи чи мезіальним зсувом зубів необхідно спочатку створити достатній простір. Для цього за допомогою знімних чи незнімних ортодонтичних апаратів розширюють звужену щелепу, а далі проводять лікування відносно кожного зуба.

Для орального зміщення зуба використовують брекет-систему, апарат Куріленко (для іклів), ортодонтичну пластинку з рукоподібними активаторами чи вестибулярною дугою.

Для вестибулярного зміщення використовують пластинку з розмежуванням прикусу та піднебіннім активатором на аномально розташований зуб.

 • Високе (інфраоклюзія) чи
 • низьке (супрапозиція) розташування зубів відносно оклюзійної площини

Розташування4

Причини виникнення:

 • недостатньо місця в зубному ряду;
 • шкідливі звички;
 • відсутність зубів-антагоністів.

Розташування5

Лікування: розширення звуженої зубної дуги за допомогою ортодонтичної апаратури, далі – використання брекет-систем чи ортодонтичних пластинок з накусними площадками (рукоподібними активаторами) та вестибулярною дугою.

До аномалії окремо розташованих зубів слід віднести також дистопію верхніх іклів:

Дистопія ікол

Поворот зуба навколо вертикальної вісі (тортоаномалія)

Поворот зуба навколо вертикальної вісі може бути невеликим – до 45°, чи значним – до 180°. Частіше бувають повернутими різці, у решті випадків – інші зуби.

Розворот1

Розворот2

Лікування: Краще відбувається якщо є місце в зубному ряду. Якщо місця немає, то його створюють за допомогою розширення щелепи чи видаленням іншого зуба. Для безпосереднього лікування використовують брекет-системи, ортодонтичну пластинку з активаторами різної конструкції та вестибулярною дугою. Після лікування необхідне тривале використання ретенційних апаратів.

Транспозиція – взаємна зміна місця розташування зубів

Транспозиція

Транспозиція2

Лікування: Проводиться у випадку вираженого порушення форми зубної дуги шляхом зміщення зубів на свої місця чи зміною форми коронок протезуванням.

Треми між зубами (діастема)

Діастема – проміжок (щілина) між центральними різцями.

Діастема

Причини виникнення:

 • шкідливі звички;
 • аномальне низьке розташування вуздечки верхньої губи;
 • аномалії форми та розміру бічних різців та інші.

Діастему поділяють на: хибну та справжню.

Хибна діастема виникає під час зміни зубів і зникає сама по собі після прорізування бічних різців та іклів.

Справжня діастема виникає при постійному прикусі та потребує ортодонтичного лікування – саморегуляції не виникає.

Діастема2

Лікування: Діастема буває симетричною та асиметричною і через це треба правильно визначити діагноз. Якщо дистально зміщений один зуб – то зміщується тільки він. Метод зміщення залежить від розміру щілини.

При незначному розмірі щілини – за допомогою нитяної лігатури. При значній діастемі можна використовувати брекет-систему, ортодонтичну пластинку з рукоподібними активаторами. При наявності широкої діастеми (більше 6 мм) рекомендоване протезування.

Треми – проміжки між іншими зубами, при правильному співвідношенні зубів лікуванню не підлягають.

Треми

ІІ. Аномалії форми зубних рядів

Аномалії форми зубного ряду можуть набувати наступного вигляду:

 • звужений зубний ряд;
 • V-подібна форма зубного ряду;
 • сідлоподібно здавлений зубний ряд;
 • чотирикутна форма зубного ряду;
 • асиметричний зубний ряд.

При нормальному розвитку зубо-щелепної системи зубний ряд на верхній щелепі має форму напівеліпса, на нижній – параболи.

Форми зубних рядів

При аномалії зубних рядів виникають відхилення від нормальної форми. Звуження щелеп відноситься до деформацій у трансверзальній площині. Для цієї патології характерне рівномірне звуження, як верхньої так і нижньої щелеп з двох сторін, так і звуження щелеп з однієї. Можливе звуження тільки однієї з щелеп (частіше верхньої) з двох сторін чи також з однієї (асиметричний зубний ряд).

асиметричний зубний ряд

При різкому звуженні верхньої щелепи щічні горби нижніх бічних зубів перекривають однойменні горби зубів верхньої щелепи.

Звужений зубний ряд

При огляді звуженої зубної дуги на верхній щелепі відмічається її V-подібна форма завдяки вираженому звуженню як у ділянці премолярів, так і в ділянці фронтальних зубів. Зубна дуга може мати сідлоподібну форму, внаслідок різко вираженого звуження в ділянці премолярів.

Сідлоподібна форма зубного ряду

Також може спостерігатися чотирьохкутна форма зубного ряду, де передній відділ зубної дуги сплющений і має форму трапеції.

Чотирикутна форма зубного ряду

При звуженні верхньої щелепи зуби фронтальної ділянки можуть бути скупченими та стояти вестибулярно (протрузія). На звуженій дузі нижньої щелепи бічні зуби нахилені в оральну сторону, а у фронтальній ділянці спостерігається чотирьохкутна форма зубного ряду (ретрузія).

Ретрузія зубів

Часто звуження щелеп поєднується з деформаціями в сагітальному чи вертикальному напрямах з аномалією розташування окремих зубів. При цьому порушується функція жування, мова, зовнішній вигляд.

Лікування звужених щелеп має проводитись з урахуванням віку, клінічної форми деформації, причин її виникнення та ряду інших факторів.

У період змінного прикусу використовують знімні чи незнімні ортодонтичні апарати з метою розширення звуженого зубного ряду. На ряду з цими апаратами в постійному прикусі добрі результати дає використання брекет-систем. Протрузія фронтальних ділянок щелеп характеризується вестибулярним нахилом зубів. Протрузія і описана нижче ретрузія відносяться до деформацій зубних рядів, щелеп у сагітальному напрямку при правильному співвідношенні бічних зубів.

Протрузія різців
Протрузія різців

Принцип лікування протрузії полягає в зміщенні фронтальних зубів в оральну сторону. При наявності місця для зміщення зубів дану патологію лікують за допомогою ортодонтичної пластинки з вестибулярною дугою або ж брекет-системою.

Ретрузія фронтальної ділянки характеризується зміщенням групи фронтальних зубів в оральний бік. Лікування полягає в зміщенні фронтальних зубів у вестибулярний бік і виведення їх із зворотного перекриття. У молочному прикусі вдаються до міогімнастики (пальцетиснення, спеціальні вправи за допомогою язика, які стимулюють ріст фронтальної ділянки верхньої щелепи) та обов’язковим є зішліфування бугрів молочних іклів, які не стерлися.

У змінному прикусі, особливо при глибокому (більше 2 мм) зворотному фронтальному перекритті використовуються апарати з похилою площиною, які виготовляються на нижню щелепу, з обов’язковим розмежуванням на бічних зубах.

Мезіальне перекриття

При закриванні рота зуби верхньої щелепи сковзаючись по похилій площині будуть піддаватись уперед.

У постійному та змінному прикусах ефективне використання ортодонтичної пластинки з гвинтом і секторальним розпилюванням з обов’язковим розмежуванням на бічних зубах.

Попередня стаття

Аномалії окремих зубів

До першого розділу запропонованої Калвелісом класифікації слід віднести аномалії розвитку зубів. До аномалій розвитку зубів відносяться аномалії кількості, величини і ... Читати далі

Наступна стаття

Аномалії прикусів

Аномалії прикусу в сагітальному напрямку Мезіальний прикус Існує декілька причин виникнення даних деформацій: внутрішньоутробні чинники; спадковість; порушення функцій внутрішньої секреції; ... Читати далі

Файли для скачування

Назва файлу Опис Розмір файлу
pdf Аномалії зубних рядів Стаття у Pdf-форматі
467 КБ