Нумерація зубів у стоматології

Завдання системи нумерації зубів – оптимізувати діагностику порожнини рота пацієнта і максимально конкретно внести отриману інформацію в його амбулаторну карту.

За яким ж принципами нумеруються зуби? Передусім, виходячи з особливостей будови щелепи людини.

Кожен людський зуб має строго індивідуальну конфігурацію, обумовлену його функціями. Одні зуби призначені для відкушування їжі, а інші – для її пережовування.

Постійні зуби людини
Постійні зуби людини

З метою їх безпомилкового позначення, так, щоб відразу стало зрозумілим, про який конкретний зуб йде мова, і була придумана система нумерації.

Нумерація починається із середини зубного ряду по напряму вліво і вправо від нього.

Два передні зуби або різці, завданням яких є відкушування їжі, позначаються номером 1, а що йдуть слідом за ними номером 2.

Ікла, що розміщуються після різців, призначені для того, щоб відкушувати і відривати особливо тверду їжу і мають порядковий номер 3.

Потрапляючи в ротову порожнину, відкушені шматочки їжі пережовуються жувальними зубами, що йдуть слідом за іклами. Вони мають назву премоляри і позначаються цифрами 4 і 5.

А для найбільш ефективного подрібнення і пережовування їжі існують великі жувальні зуби або моляри, робоча поверхня яких має характерні горбики. Їх порядковий номер – 6, 7 і 8, звані зубами мудрості.

Нумерація зубів
Нумерація зубів

Звичайно, нумерація сильно полегшує їх позначення. Але як узнати в якій частині щелепи знаходиться заданий зуб: на верхній щелепі чи нижній, з лівої сторони чи з правої? Для цього людську щелепу візуально поділили на чотири частини чи сегменти (квадранти).

Відлік зубів за сегментами здійснюється з правої сторони верхнього ряду за годинниковою стрілкою.

Формула_3

Таким чином, зуби знаходяться в першому сегменті (квадранті) (верхній ряд праворуч) називатимуться десятками, а в другому сегменті (верхній ряд ліворуч) – двадцятками.

Формула_4

На нижньому лівому ряду знаходяться тридцятки, а в правому – сороковки. Називаючи обстежуваний зуб, його порядковий номер додають до номера сегменту, в якому він розташований. І таким чином, виходить, що в кожного зуба є свій індивідуальний номер.

Зубна формула
Зубна формула

Дещо іншим методом нумерують зуби в дитячій стоматології, що пов’язано з особливостями анатомії дитячої щелепи. Прорізування молочних зубів, що розпочинається у віці від 6 до 8 місяців, співпадає з часом початку формування зачатків постійних зубів.

Якщо дитині п’яти-семирічного віку зробити рентгенівський знімок щелепи, на ньому проглядатимуться і молочні, і постійні зуби.

Формула_6

А оскільки останні вже мають свою нумерацію з 11 по 48, то для позначення молочних використовують наступні десятки.

Нумерація молочних зубів
Нумерація молочних зубів

У верхньому ряду з правого боку знаходитимуться п’ятдесяті зуби, а з лівого – шістдесяті. Нижній лівий ряд займають сімдесяті, а правий – восьмидесяті. Отже тепер, знаючи особливості визначення молочних зубів, батьки вже так не дивуватимуться із заяви лікаря про 72-й зуб, що вимагає лікування.

Основні системи

На сьогодні існує декілька основних систем нумерації.

  1. Квадратно-цифрова система Зігмонді-Палмера.
  2. Система Хадерупа.
  3. Міжнародна двохцифрова система.
  4. Американська (буквено-цифрова система).
  5. Універсальна система.

Кожна з них по своєму зручна і має свої особливості визначення постійних і молочних зубів.

Квадратно-цифрова система Зігмонді-Палмера

Система Зігмонді-Палмера або, як її ще називають, квадратно-цифрова система, була прийнята в 1876 році і досі використовується для позначення зубів у дітей і дорослих.

Для визначення постійних зубів використовують арабські цифри від 1 до 8, а для молочних – римські від I до V. Саме визначення починається із середини щелепи.

Формула запису постійних (вгорі) і молочних (внизу) зубів за системою Зігмонді
Формула запису постійних (вгорі) і молочних (внизу) зубів за системою Зігмонді

Для позначення приналежності зуба до якогось сегменту, біля цифри (в одному з чотирьох кутів) ставитися спеціальний значок – «куточок». Кожен зуб відповідно цієї системи позначається наступним чином: верхні праві – знаком Формула_8а; верхні ліві Формула_8б; нижні праві Формула_8в; нижні ліві Формула_8г. Наприклад, лівий нижній другий моляр позначають як Формула_8д, а правий верхній другий премоляр як Формула_8е.

Система Хадерупа

Система Хадерупа відрізняється використанням знаків «+» та «-» для позначення верхнього і нижнього ряду зубів відповідно. А визначення зубів по системі робиться за допомогою поєднання арабських чисел з цими знаками.

Молочні зуби позначають арабськими цифрами від 1 до 5 з додаванням знаку «0» і, по аналогії з постійними зубами, знаками «+» та «-».

Формула запису постійних (вгорі) і молочних (внизу) зубів за системою Хадерупа
Формула запису постійних (вгорі) і молочних (внизу) зубів за системою Хадерупа

Міжнародна двохцифрова система

Двохцифрова система, прийнята Міжнародною асоціацією стоматологів у 1971 році отримала широке поширення в стоматологічній практиці.

Суть цієї системи полягає в діленні верхньої і нижньої щелепи пацієнта на чотири сегменти (по два на кожну щелепу) по 8 зубів. Причому в дорослих нумерація сегментів обчислюється цифрами з 1 до 4, а в дітей – з 5 до 8 (саме про цю систему велася мова на початку допису).

Формула запису постійних (вгорі) і молочних (внизу) зубів за міжнародною системою
Формула запису постійних (вгорі) і молочних (внизу) зубів за міжнародною системою

За необхідності назвати той або інший зуб його позначають двозначним числом, де перша цифра є номером сегменту, в якому він розташовується, а друга – означає його порядковий номер.

З чим пов’язане широке поширення міжнародної двохцифрової системи? Передусім, з відсутністю букв і складних формул, що сприяє зручності її використання і дозволяє швидко і точно передавати інформацію про пацієнта по телефону, факсу, електронній пошті і т. д.

Американська (буквено-цифрова система)

Прийнята американською асоціацією стоматологів (ADA), універсальна буквено-цифрова система відрізняється наявністю свого буквеного позначення, яка залежить від призначення зуба (різці, ікла, моляра), а також цифрового позначення його послідовності в зубному ряду.

Так, буквою I позначають різці (по два на кожен сегмент, а всього 8), С – ікла (по одному на кожен сегмент, а всього 4), P – це премоляри, число яких складає 8 одиниць, і моляри, позначені буквою M, число яких за наявності зубів мудрості складає 12 одиниць.

Формула запису постійних (вгорі) і молочних (внизу) зубів за буквено-цифровою системою
Формула запису постійних (вгорі) і молочних (внизу) зубів за буквено-цифровою системою

Універсальна система

Є найбільш простою для розуміння, проте не найпростішою для використання.

Кожному з 32 зубів привласнюється індивідуальний номер, відповідно – від 1 до 32. Нумерацію слід починати від правого «зуба мудрості» на верхній щелепі. Далі позначення йде за годинниковою стрілкою, також як в інших системах, і закінчується нижнім зубом мудрості з правого боку щелепи.

Що стосується молочних зубів, то, їх позначують починаючи з правого верхнього зуба за годинниковою стрілкою, використовуючи при цьому латинські букви від A до Т.

Формула запису постійних (вгорі) і молочних (внизу)  зубів за універсальною системою
Формула запису постійних (вгорі) і молочних (внизу) зубів за універсальною системою
Попередня стаття

Феномен Попова-Годона

«Природа не терпить пустоти», – напевно, багато кому знайомий цей вираз, узятий із самого життя. Цей факт не оминув і ... Читати далі