Анатомо-фізіологічні особливості жувального апарату у віковому аспекті

 1. Молочний та змінний прикуси. Їх характеристика
 2. Порівняльна характеристика молочних і постійних зубів
 3. Фізіологічні та паталогічні прикуси. Їх характеристика
 4. Постійний прикус і його характеристика. Ознаки ортогнатичного прикусу в центральній оклюзії

У новонародженої дитини спостерігається дистальне розташування нижньої щелепи відносно верхньої.

Череп новонародженого
Череп новонародженого

З часом співвідношення щелеп змінюється і до моменту прорізування перших зубів стає нейтральним. Цьому сприяє акт смоктання, який є великим функціональним стимулом для росту нижньої щелепи. Формування та строки прорізування зубів залежать від загального стану дитини та її конституції.

Як правило, зуби прорізуються спочатку на нижній щелепі. Першими з молочних зубів з’являються центральні різці, які прорізуються у віці 6-10 місяців. За ними йдуть бічні різці: у 10-16 місяців. Після різців прорізується перші молочні моляри – у 14-18 місяців. У віці 16-22 місяців у дитини з’являються молочні ікла. А прорізуванням других молярів, яке спостерігається в дитини віком 24-32 місяців, закінчується прорізування молочних зубів.

Терміни прорізування молочних зубів
Терміни прорізування молочних зубів

Відмінність молочних зубів від постійних є досить значна.

Молочні зуби
Молочні зуби

Найперше вони відрізняються від постійних: формою, кольором, розміром коронки. На відміну від постійних, які мають жовтий відтінок, молочні зуби мають голубуватий. В молочних менші за розміром коронки та не сильно виражені жувальні горбики. Також коронки молочних зубів фактично не мають чітко вираженого екватора, через те, що найбільш випуклою частиною молочного зуба є його шийка. Тобто шийка та екватор молочних зубів співпадають.

Відрізняють 2 періоди молочного прикусу.

Перший починається від моменту прорізування перших молочних зубів до 3-3,5 років. Другий період приходить на зміну відповідно першому, та триває до шестирічного віку.

В першому періоді спостерігається півкругла форма зубних дуг з незначним сплощенням фронтальної ділянки на нижній щелепі, внаслідок чого утворюється перекриття верхніми зубами нижніх. Зуби щільно стоять у зубних дугах, контактуючи всією площею апроксимальних поверхонь. Стирання зубів відсутнє. Нижня щелепа займає нейтральне розташування. Дистальні апроксимальні поверхні других молочних молярів розташовані в одній площині.

Для другого періоду характерне значне стирання зубів, наявність проміжків між ними, відсутність перекривання верхніми зубами нижніх, мезіальний зсув нижньої щелепи з утворенням „сходинки” у ділянці дистально розташованих апроксимальних поверхонь других молочних молярів.

Ортодонтія_4

Якщо одна з цих умов відсутня, то постійний прикус не сформується правильно. (Наприклад: утворення мезіального прикусу через блокування нестертими горбиками молочних іклів верхніх зубів).

Молочні зуби з часом стираються, їх пульпа атрофується, розсмоктуються корені, зуби розхитуються та випадають.

Ортодонтія_5

У 6-7 років починають прорізуватися постійні зуби. Першими прорізуються перші нижні моляри.

Ортодонтія_6

Період зміни молочних зубів постійними називається змінним прикусом. Він починається з 6 років та закінчується після зміни останнього молочного зуба. Як правило, послідовність прорізування спостерігається як і в молочному прикусі: спочатку прорізуються зуби на нижній щелепі, потім на верхній.

За першими молярами у віці 7-8 років йдуть центральні різці, а у віці 8-9 років з’являються бічні. Перші премоляри прорізуються в дитини віком 10-12 років. Прорізуванням постійних іклів у 10-12 років закінчується формування фронтальної групи зубів. У віці 11-13 років прорізується другі премоляри, а в 12-13 років – другі моляри. Останніми з постійних зубів прорізуються „зуби мудрості”, тобто треті моляри, що відбувається у 17-25 (30) років.

Терміни прорізування постійних зубів
Терміни прорізування постійних зубів
Змінний прикус на рентгені
Змінний прикус на рентгені

Після зміни останнього молочного зуба (тобто після прорізування других постійних молярів), наступає період постійного прикусу.

Співвідношення верхніх та нижніх зубів визначає вид прикусу. Змикання зубів та зубних дуг, при якому не порушується функція жування та забезпечується стійкість зубів називається фізіологічним прикусом.

        Фізіологічним прикусом є:

 • Ортогнатичний (а)
 • Прямий (б)
 • Біпрогнатичний (в)
 • Опістогнатичний (г) прикуси.
Змінний прикус на рентгені
Змінний прикус на рентгені

Ознаки ортогнатичного прикусу в центральній оклюзії.

Верхня зубна дуга має форму напівеліпса та перекриває нижню, яка має форму параболи. Верхні фронтальні зуби перекривають нижні на 1/3 довжини коронки. Середня лінія між центральними різцями співпадає. В бічних ділянках спостерігається перекривання щічними горбиками верхніх зубів щічних горбиків нижніх. Кожен зуб має по два антагоністи, крім нижніх центральних різців та останніх верхніх молярів.

Ортогнатичний прикус
Ортогнатичний прикус

Передньо-щічний горбик верхньої „шестірки” заходить у серединну фісуру між щічними горбиками нижнього першого моляра.

Оклюзія _1

Відхилення від нормального співвідношення зубних рядів внаслідок неправильного розвитку щелеп слід розглядати як аномалії прикусу, які найчастіше виявляються у 3-х напрямках:

 • сагітальному
 • вертикальному
 • трансверзальному

До першого, сагітального напрямку аномалій відносяться

 • дистальна (прогнатія):

Оклюзія _3

 • мезіальна (прогенія) оклюзії:

Оклюзія _2

До аномалій у вертикальному напрямку відносяться:

 • глибокий;
 • відкритий прикус.
Відкритий прикус
Відкритий прикус
Глибокій прикус
Глибокій прикус

 

Співвідношення передніх зубів у вертикальній площині: а – ортогнатичний прикус; б – біпрогнатичний прикус в – глибокий прикус; г – відкритий прикус, д – прямий прикус; е – мезіальний прикус
Співвідношення передніх зубів у вертикальній площині:
а – ортогнатичний прикус; б – біпрогнатичний прикус
в – глибокий прикус; г – відкритий прикус,
д – прямий прикус; е – мезіальний прикус

До третього напрямку аномаліїних прикусів відносяться:

 • односторонній перехресний;
 • двосторонній перехресний (так званий „косий” прикус)
Перехресний прикус
Перехресний прикус
Попередня стаття

Мостовидний протез з опорою на природні зуби і імплантати: огляд клінічних ускладнень

Імплантація і протезування давно стали надійними способами заміщення відсутніх зубів. Але іноді лікар-стоматолог може сумніватися при виборі плану лікування, особливо ... Читати далі

Наступна стаття

Причини виникнення та механізм розвитку зубощелепних деформацій. Профілактика та лікування

Причини виникнення зубощелепних деформацій. Профілактика зубощелепних деформацій. Вікові показання до ортодонтичного лікування. Основні методи ортодонтичного лікування Ретенційні апарати. За деякими ... Читати далі

Файли для скачування

Назва файлу Опис Розмір файлу
pdf Анатомо-фізіологічні особливості жувального апарату у віковому аспекті
746 KB