Класифікація зубощелепно-лицьових дефектів у клініці ортопедичної стоматології

Мета дослідження. Вивчити і систематизувати анатомо-функціональні порушення у хворих із зубощелепно-лицьовими дефектами на основі сучасних досягнень реконструктивно-відновлювальної хірургії, комплексного підходу до діагностики, лікування і прогнозування кінцевого функціонального результату в клініці ортопедичної стоматології.

Матеріали і методи. Це дослідження засноване на 15-річному досвіді роботи і ортопедичному лікуванні 348 хворих з різними варіантами зубощелепно-лицьових дефектів у віці від 4 до 82 років (таблиця. № 1).

Таблиця № 1. Розподіл хворих залежно від віку і нозологічної форми (n=348)

Нозологічна форма Вік, років Кількість хворих
абс. %
Часткова адентія, атрофія/гіпоплазія альвеолярних відростків і тіл щелеп 11-78 143 41,09
Повна адентія, атрофія/гіпоплазія альвеолярних відростків і тіл щелеп 4-82 93 26,72
Верхньощелепні дефекти 18-73 72 20,69
Нижньощелепні дефекти 16-66 36 10,34
Лицьові дефекти 13-59 4 1,15

Усунення вказаних вад здійснювали з використанням незнімних, з опорою на дентальні імплантати, і знімних, зубощелепних, зубощелепно-лицьових протезів, методики визначення центрального співвідношення щелеп, а також безпосередніх ортопедичних конструкцій і епитезів.

Результати лікування оцінювали на підставі клінічного спостереження і рентгенологічного дослідження в найближчі і віддалені терміни після протезування. Діагностику функціональних порушень здійснювали на підставі ряду відповідних методів дослідження: визначення жувальної ефективності; оцінка адаптації до ортопедичних стоматологічних конструкцій; діагностика порушень мовлення і якості обтурації дефектів протезами-обтураторами; оцінка характеру атрофії опорних тканин протезного ложа.

Особливості і технічні складнощі в здійсненні відновленого протезування, результати клінічних спостережень і функціональних методів дослідження дозволили систематизувати зубощелепно-лицьові дефекти в клініці ортопедичної стоматології з урахуванням сучасного стану проблеми реабілітації цієї категорії хворих.

Результати і обговорення. Усі верхньощелепні дефекти нами розділені на дві групи: з відсутністю ороантрального/ ороназального/ороантрально-назального з’єднання і наявністю такого. У першій групі виділяємо дефекти альвеолярного відростка, альвеолярного відростка і тіла щелепи (мал. 1), головними причинами яких були атрофічні процеси після видалення зубів з приводу ускладненого карієсу, спад кісткової тканини внаслідок запально-деструктивних змін тканин пародонту, одонтогеного остеомієліту та ін.

Мал. 1а. Дефект альвеолярного відростка і тіла лівої верхньощелепної кістки з відсутністю ороантрального з’єднання
Мал. 1а. Дефект альвеолярного відростка і тіла лівої верхньощелепної кістки з відсутністю ороантрального з’єднання
Мал. 1б. Дефект альвеолярного відростка і тіла лівої верхньощелепної кістки з відсутністю ороантрального з’єднання
Мал. 1б. Дефект альвеолярного відростка і тіла лівої верхньощелепної кістки з відсутністю ороантрального з’єднання

У другій групі – дефекти альвеолярного відростка і тіла щелепи (мал. 2); твердого/твердого і м’якого/м’якого піднебіння (мал. 3-5); альвеолярного, піднебінного відростків і тіла щелепи (мал. 6); відсутність правої або лівої верхньощелепної кістки (мал. 7); відсутність обох верхньощелепних кісток (мал. 8) як результат травматичних ушкоджень вогнепального і невогнепального походження, а також їх ускладнень, операцій з приводу пухлинних і пухлиноподібних станів, патологічних процесів, що розвинулися на тлі специфічних інфекцій або вродженого генезу.

Мал. 2а. Дефект альвеолярного відростка і тіла лівої верхньощелепної кістки з ороантальним з’єднанням
Мал. 2а. Дефект альвеолярного відростка і тіла лівої верхньощелепної кістки з ороантральним з’єднанням
Мал. 2б. Дефект альвеолярного відростка і тіла лівої верхньощелепної кістки з ороантальним з’єднанням
Мал. 2б. Дефект альвеолярного відростка і тіла лівої верхньощелепної кістки з ороантральним з’єднанням
Мал. 3а. Дефект твердого піднебіння
Мал. 3а. Дефект твердого піднебіння
Мал. 3б. Дефект твердого піднебіння
Мал. 3б. Дефект твердого піднебіння
Мал. 4а. Дефект м'якого піднебіння
Мал. 4а. Дефект м’якого піднебіння
Мал. 4б. Дефект м'якого піднебіння
Мал. 4б. Дефект м’якого піднебіння
Мал. 5. Дефект твердого і м'якого піднебіння
Мал. 5. Дефект твердого і м’якого піднебіння
Мал. 6а. Дефект альвеолярного, піднебінного відростків і тіла лівої верхньощелепної кістки
Мал. 6а. Дефект альвеолярного, піднебінного відростків і тіла лівої верхньощелепної кістки
Мал. 6б. Дефект альвеолярного, піднебінного відростків і тіла лівої верхньощелепної кістки
Мал. 6б. Дефект альвеолярного, піднебінного відростків і тіла лівої верхньощелепної кістки
Мал. 7а. Відсутність правої верхньощелепної кістки
Мал. 7а. Відсутність правої верхньощелепної кістки
Мал. 7б. Відсутність правої верхньощелепної кістки
Мал. 7б. Відсутність правої верхньощелепної кістки
Мал. 8а. Відсутність обох верхньощелепних кісток
Мал. 8а. Відсутність обох верхньощелепних кісток
Мал. 8б. Відсутність обох верхньощелепних кісток
Мал. 8б. Відсутність обох верхньощелепних кісток
Мал. 8в. Відсутність обох верхньощелепних кісток
Мал. 8в. Відсутність обох верхньощелепних кісток

Нижньощелепні дефекти розділені на дефекти альвеолярної частини, альвеолярної частини і тіла зі збереженням безперервності кістки (мал. 9); групу реконструйованих дефектів тіла і гілки щелепи: без заміщення голівки нижньої щелепи (мал. 10), з одностороннім заміщенням голівки нижньої щелепи (мал. 11), з двостороннім заміщенням голівок нижньої щелепи (мал. 12); групу дефектів тіла і гілки з порушенням безперервності кістки: часткова відсутність щелепи при збережених скронево-нижньощелепних суглобах (мал. 13), часткова відсутність щелепи і одного із скронево-нижньощелепних суглобів (мал. 14), часткова відсутність щелепи і обох скронево-нижньощелепних суглобів; відсутність тіла щелепи (мал. 15) і повна відсутність щелепи (мал. 16).

Мал. 9а. Варіант дефекту альвеолярної частини і тіла нижньої щелепи зі збереженням безперервності кістки
Мал. 9а. Варіант дефекту альвеолярної частини і тіла нижньої щелепи зі збереженням безперервності кістки
Мал. 9б. Варіант дефекту альвеолярної частини і тіла нижньої щелепи зі збереженням безперервності кістки
Мал. 9б. Варіант дефекту альвеолярної частини і тіла нижньої щелепи зі збереженням безперервності кістки
Мал. 9в. Варіант дефекту альвеолярної частини і тіла нижньої щелепи зі збереженням безперервності кістки
Мал. 9в. Варіант дефекту альвеолярної частини і тіла нижньої щелепи зі збереженням безперервності кістки
Мал. 10а. Варіант реконструйованого нижньощелепного дефекту тіла і гілки без заміщення голівки нижньої щелепи
Мал. 10а. Варіант реконструйованого нижньощелепного дефекту тіла і гілки без заміщення голівки нижньої щелепи
Мал. 10б. Варіант реконструйованого нижньощелепного дефекту тіла і гілки без заміщення голівки нижньої щелепи
Мал. 10б. Варіант реконструйованого нижньощелепного дефекту тіла і гілки без заміщення голівки нижньої щелепи
Мал. 10в. Варіант реконструйованого нижньощелепного дефекту тіла і гілки без заміщення голівки нижньої щелепи
Мал. 10в. Варіант реконструйованого нижньощелепного дефекту тіла і гілки без заміщення голівки нижньої щелепи
Мал. 11а. Варіант реконструйованого нижньощелепного дефекту тіла і гілки з одностороннім заміщенням голівки нижньої щелепи
Мал. 11а. Варіант реконструйованого нижньощелепного дефекту тіла і гілки з одностороннім заміщенням голівки нижньої щелепи
Мал. 11б. Варіант реконструйованого нижньощелепного дефекту тіла і гілки з одностороннім заміщенням голівки нижньої щелепи
Мал. 11б. Варіант реконструйованого нижньощелепного дефекту тіла і гілки з одностороннім заміщенням голівки нижньої щелепи
Мал. 12. Реконструйований нижньощелепний дефект тіла і гілок з двостороннім заміщенням голівок нижньої щелепи
Мал. 12. Реконструйований нижньощелепний дефект тіла і гілок з двостороннім заміщенням голівок нижньої щелепи
Мал. 13а. Варіант часткової відсутності тіла і гілки нижньої щелепи при збережених скронево-нижньощелепних суглобах
Мал. 13а. Варіант часткової відсутності тіла і гілки нижньої щелепи при збережених скронево-нижньощелепних суглобах
Мал. 13б. Варіант часткової відсутності тіла і гілки нижньої щелепи при збережених скронево-нижньощелепних суглобах
Мал. 13б. Варіант часткової відсутності тіла і гілки нижньої щелепи при збережених скронево-нижньощелепних суглобах
Мал. 14. Правостороння відсутність голівки суглоба і часткова відсутність тіла, гілки нижньої щелепи
Мал. 14. Правостороння відсутність голівки суглоба і часткова відсутність тіла, гілки нижньої щелепи
Мал. 15. Відсутність тіла нижньої щелепи
Мал. 15. Відсутність тіла нижньої щелепи
Мал. 16. Відсутність нижньої щелепи
Мал. 16. Відсутність нижньої щелепи

Етіологічні чинники аналогічні верхньощелепним дефектам.

Таким чином, в умовах розвитку сучасної медицини з метою діагностики і складання плану відновлювального протезування в клініці ортопедичної стоматології слід використовувати запропоновану класифікацію зубощелепно-лицьових дефектів, яка дозволяє об’єднати і систематизувати різні за етіологією і патогенезом прояви захворювань, з урахуванням останніх досягнень реконструктивно-відновлювальної щелепно-лицьової хірургії.

У розробленій клінічній класифікації порушення функцій жування, ковтання і мовлення у хворих з патологією, віднесеною до кожного наступного класу і підкласу верхньо- чи нижньощелепного дефекту, виражені більшою мірою, а їх усунення відновлювальним протезуванням проблематичніше технічно, менш ефективно функціонально, а в ряді випадків неможливо без попереднього ендопротезування.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗУБОЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВИХ ДЕФЕКТІВ

І. Верхньощелепні дефекти

1. Дефекти з відсутністю ороантрального/ороназального/ ороантрально-назального з’єднання:

1.1. Альвеолярного відростка.

1.2. Альвеолярного відростка і тіла щелепи.

2. Дефекти з наявністю ороантрального/ороназального/ороантрально-назального з’єднання:

2.1. Альвеолярного відростка і тіла щелепи.

2.2. Твердого/твердого і м’якого/м’якого піднебіння.

2.3. Альвеолярного, піднебінного відростків і тіла щелепи.

2.4. Відсутність правої чи лівої верхньощелепної кістки.

2.5. Відсутність обох верхньощелепних кісток.

ІІ. Нижньощелепні дефекти

1. Альвеолярної частини.

2. Альвеолярної частини і тіла зі збереженням безперервності кістки.

3. Реконструйований дефект тіла і гілки щелепи:

3.1. Без заміщення голівки нижньої щелепи.

3.2. З одностороннім заміщенням голівки нижньої щелепи.

3.3. З двостороннім заміщенням голівки нижньої щелепи.

4. Тіла і гілки з порушенням безперервності кістки:

4.1. Часткова відсутність щелепи при збережених скронево-нижньощелепних суглобах.

4.2. Часткова відсутність щелепи і одного зі скронево-нижньощелепних суглобів[*].

4.3. Часткова відсутність щелепи і обох скронево-нижньощелепних суглобів.

5. Відсутність тіла щелепи.

6. Відсутність щелепи.


[*] Суглоб – це рухоме синовіальне з’єднання/зчленування кісток скелета. У випадках видалення відростка нижньої щелепи скронево-нижньощелепний суглоб як з’єднання кісток відсутнє.

Автори: В. Г. Галонський, д. м. н., доцент, завідуючий кафедрою-клінікою ортопедичної стоматології

А. А. Радкевич, д. м. н., професор кафедри-клініки стоматології

Попередня стаття

Використання різних цифрових інструментів

у плануванні і реалізації естетичних керамічних реставрацій До недавнього часу непряма реставрація зубів в естетично значущій зоні вимагала високого ступеня ... Читати далі

Наступна стаття

Хірургічна підготовка беззубих щелеп до ортопедичного лікування

Анатомо-функціональні особливості тканин протезного ложа обумовлюють якість фіксації і стабілізації повного знімного протеза, а отже, і якість відновлення втрачених функцій ... Читати далі

Файли для скачування

Назва файлу Опис Розмір файлу
pdf Класифікація зубощелепно-лицьових дефектів Стаття у pdf-форматі
1 009 КБ