Ефективність використання коректора

Рання діагностика відкриває великі можливості в лікуванні зубощелепних аномалій. Всього було застосовано 160 коректорів у 160 дітей. Ми проаналізували результати лікування 160 дітей у віці 3-12 років за запропонованим алгоритмом лікування з використанням коректорів. У процесі лікування усували аномалії положення зубів, форми зубних рядів і порушення оклюзії у вертикальній, сагітальній і трансверзальній площинах. Після лікування досягнута середня величина різцевого перекриття М±m – 2,3±0,2 мм.

При лікуванні дітей з аномаліями зубних рядів досягнуте розширення зубних рядів у ділянці премолярів і молярів на верхній і нижній щелепах при нормалізації нахилу, положення передніх зубів. Результати дослідження діагностичних моделей зубних рядів пацієнтів після ортодонтичного лікування показали, що сагітальні розміри зубних рядів верхньої і нижньої щелеп практично нормалізовані, а саме середні значення довжини передніх відрізків верхньої і нижньої щелеп по Коркхаузу склали 17,50,5 мм і 15,00,5 мм.

За даними цефалометричного дослідження, результати лікування показали, що лікування цим апаратом сприяло ретракції верхніх різців, стримуванню росту верхньої щелепи у ділянці альвеолярного відростка, зменшенню сагітальної щілини між ріжучими краями верхніх і нижніх різців і нормалізації співвідношення молярів по I класу.

У процесі лікування пацієнтам було рекомендовано носити апарат впродовж 2 годин вдень і вночі. Проте цю програму виконали не всі пацієнти. У дітей, що не дотримують рекомендований режим носіння, лікування було тривалішим. У результаті було відмічено, що апарат ефективний у період прикусу тимчасових зубів і зміни зубів.

Цей апарат легше використовувати, до нього легше адаптуватися, ніж до функціонально діючого апарату, виготовленого з пластмаси. У середньому тривалість лікування триває від 6-8 міс. до 2 років залежно від ступеня патології і рівня співпраці самого пацієнта, правильності виконання рекомендацій лікаря.

Аналіз результатів комплексного лікування показав, що у 70 % дітей вдалося досягти хороших морфофункціональних і естетичних результатів; у 20 % дітей задовільні результати, 6,7 % – незадовільні зважаючи на припинення лікування.

Таким чином, застосування коректорів, індивідуально підібраних за розміром, підвищує ефективність лікування дітей з дистальною оклюзією, глибокою і вертикальною різцевою дизоклюзією в період тимчасового прикусу, сприяє нормалізації функції м’язів щелепно-лицьового комплексу з метою профілактики формування складних аномалій зубощелепної системи, посилювання їх у процесі росту і розвитку дитини, що дозволяє надалі уникнути дорогого, тривалого ортодонто-хірургічного лікування (мал. 3-6).

Мал. 3а. Пацієнтка Г., 4 роки. До лікування. Букооклюзія бічних зубів ліворуч. Глибока різцева дизоклюзія. Звуження верхнього зубного ряду ліворуч. Діастема: обличчя пацієнтки, профіль
Мал. 3а. Пацієнтка Г., 4 роки. До лікування. Букооклюзія бічних зубів ліворуч. Глибока різцева дизоклюзія. Звуження верхнього зубного ряду ліворуч. Діастема: обличчя пацієнтки, профіль
Мал. 3б. Пацієнтка Г., 4 роки. До лікування. Букооклюзія бічних зубів ліворуч. Глибока різцева дизоклюзія. Звуження верхнього зубного ряду ліворуч. Діастема: обличчя пацієнтки, фас
Мал. 3б. Пацієнтка Г., 4 роки. До лікування. Букооклюзія бічних зубів ліворуч. Глибока різцева дизоклюзія. Звуження верхнього зубного ряду ліворуч. Діастема: обличчя пацієнтки, фас
Мал. 3в. Пацієнтка Г., 4 роки. До лікування. Букооклюзія бічних зубів ліворуч. Глибока різцева дизоклюзія. Звуження верхнього зубного ряду ліворуч. Діастема: обличчя пацієнтки, профіль
Мал. 3в. Пацієнтка Г., 4 роки. До лікування. Букооклюзія бічних зубів ліворуч. Глибока різцева дизоклюзія. Звуження верхнього зубного ряду ліворуч. Діастема: обличчя пацієнтки, профіль
Мал. 3г. Пацієнтка Г., 4 роки. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 3г. Пацієнтка Г., 4 роки. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 3д. Пацієнтка Г., 4 роки. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 3д. Пацієнтка Г., 4 роки. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 3е. Пацієнтка Г., 4 роки. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 3е. Пацієнтка Г., 4 роки. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 3ж. Пацієнтка Г., 4 роки. Форма зубних рядів
Мал. 3ж. Пацієнтка Г., 4 роки. Форма зубних рядів
Мал. 4а. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: оклюзія зубних рядів у 5 років
Мал. 4а. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: оклюзія зубних рядів у 5 років
Мал. 4б. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: оклюзія зубних рядів у 6 років
Мал. 4б. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: оклюзія зубних рядів у 6 років
Мал. 4в. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: обличчя пацієнтки, профіль у 9,5 років
Мал. 4в. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: обличчя пацієнтки, профіль у 9,5 років
Мал. 4г. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: обличчя пацієнтки, фас у 9,5 років
Мал. 4г. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: обличчя пацієнтки, фас у 9,5 років
Мал. 4д. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: обличчя пацієнтки, фас у 9,5 років
Мал. 4д. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: обличчя пацієнтки, фас у 9,5 років
Мал. 4е. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: обличчя пацієнтки, профіль у 9,5 років
Мал. 4е. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: обличчя пацієнтки, профіль у 9,5 років
Мал. 4ж. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: оклюзія зубних рядів у 9,5 років
Мал. 4ж. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: оклюзія зубних рядів у 9,5 років
Мал. 4з. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: оклюзія зубних рядів у 9,5 років
Мал. 4з. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: оклюзія зубних рядів у 9,5 років
Мал. 4і. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: оклюзія зубних рядів у 9,5 років
Мал. 4і. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: оклюзія зубних рядів у 9,5 років
Мал. 4к. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: форма зубних рядів у 9,5 років
Мал. 4к. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: форма зубних рядів у 9,5 років
Мал. 4л. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: форма зубних рядів у 9,5 років
Мал. 4л. Та ж пацієнтка Г. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів: форма зубних рядів у 9,5 років
Мал. 5а. Пацієнтка К., 5,5 р. До лікування. Нижня ретрогнатія. Дистооклюзія бічних зубів. Глибока різцева дизоклюзія. Протрузія різців: обличчя пацієнтки, фас
Мал. 5а. Пацієнтка К., 5,5 р. До лікування. Нижня ретрогнатія. Дистооклюзія бічних зубів. Глибока різцева дизоклюзія. Протрузія різців: обличчя пацієнтки, фас
Мал. 5б. Пацієнтка К., 5,5 р. До лікування. Нижня ретрогнатія. Дистооклюзія бічних зубів. Глибока різцева дизоклюзія. Протрузія різців: обличчя пацієнтки, фас
Мал. 5б. Пацієнтка К., 5,5 р. До лікування. Нижня ретрогнатія. Дистооклюзія бічних зубів. Глибока різцева дизоклюзія. Протрузія різців: обличчя пацієнтки, фас
Мал. 5в. Пацієнтка К., 5,5 р. До лікування. Нижня ретрогнатія. Дистооклюзія бічних зубів. Глибока різцева дизоклюзія. Протрузія різців: обличчя пацієнтки, профіль
Мал. 5в. Пацієнтка К., 5,5 р. До лікування. Нижня ретрогнатія. Дистооклюзія бічних зубів. Глибока різцева дизоклюзія. Протрузія різців: обличчя пацієнтки, профіль
Мал. 5г. Пацієнтка К., 5,5 р. До лікування. Нижня ретрогнатія. Дистооклюзія бічних зубів. Глибока різцева дизоклюзія. Протрузія різців: обличчя пацієнтки, профіль
Мал. 5г. Пацієнтка К., 5,5 р. До лікування. Нижня ретрогнатія. Дистооклюзія бічних зубів. Глибока різцева дизоклюзія. Протрузія різців: обличчя пацієнтки, профіль
Мал. 5д. Пацієнтка К., 5,5 р. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 5д. Пацієнтка К., 5,5 р. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 5е. Пацієнтка К., 5,5 р. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 5е. Пацієнтка К., 5,5 р. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 5ж. Пацієнтка К., 5,5 р. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 5ж. Пацієнтка К., 5,5 р. Аномалія оклюзії зубних рядів
Мал. 6а. Пацієнтка К., 12 років. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів
Мал. 6а. Пацієнтка К., 12 років. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів
Мал. 6б. Пацієнтка К., 12 років. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів
Мал. 6б. Пацієнтка К., 12 років. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів
Мал. 6в. Пацієнтка К., 12 років. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів
Мал. 6в. Пацієнтка К., 12 років. Ортодонтичне лікування проводилося тільки з використанням коректорів різних розмірів
Мал. 6г. Та ж пацієнтка К. Оклюзія зубних рядів у 12 років
Мал. 6г. Та ж пацієнтка К. Оклюзія зубних рядів у 12 років
Мал. 6д. Та ж пацієнтка К. Оклюзія зубних рядів у 12 років
Мал. 6д. Та ж пацієнтка К. Оклюзія зубних рядів у 12 років
Мал. 6е. Та ж пацієнтка К. Оклюзія зубних рядів у 12 років
Мал. 6е. Та ж пацієнтка К. Оклюзія зубних рядів у 12 років

Автори: О. І. Арсеніна, д. м. н.; А. В. Попова, к. м. н.; Н. В. Попова, к. м. н.

Попередня стаття

Застосування коректорів

 у програмі профілактики і раннього ортодонтичного лікування дітей 4-12-річного віку Аномалії зубощелепної системи займають одне з перших місць серед захворювань ... Читати далі

Наступна стаття

Обмеження в застосуванні елайнерів

Прозорі капи (елайнери) пройшли довгий шлях за останні 25 років і стали неймовірно поширеним і ефективним інструментом. Проте залишаються певні ... Читати далі

Файли для скачування

Назва файлу Опис Розмір файлу
pdf Ефективність використання коректора у програмі профілактики і раннього ортодонтичного лікування дітей 4-12-річного віку
949 КБ